GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )
GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )

GA 穩腱骼防護系列 - 伸拉特®緊身壓力訓練護膝套 ( 1隻裝 )

FG icon
定價
$249.00
售價
$249.00
定價
$249.00
售罄
單價
每 

功能:

 • 防紫外線防紫外線
 • 吸濕速乾吸濕速乾
 • 四面彈物料四面彈物料
 • 壓力物料壓力物料
 • 增加血液循環增加血液循環

合身:

 • 壓力

特點:

 • 支撐膝蓋
 • 面料彈性拉伸結構,加強運動靈活性
 • 適合健身等運動

細節:

 • 面料柔軟,帶來舒適的穿著體驗
 • 剪裁緊貼身型
 • 動態印花配合肌肉分佈設計,增加支撐力
 • 降低受傷風險
 • 加強特定的肌肉
 • 選用有機矽材料確保對人無害且環保

材料:

 • 59%尼龍
 • 41% 氨綸
SKU: GA22FWA060ACC
尺寸 厘米
加細碼 33-37 厘米 13" - 14.5"
細碼 37-41 厘米 14.5" - 16"
中碼 41-45 厘米 16" - 17.5"
大碼 45-49 厘米 17.5" - 19"
加大碼 49-53 厘米 19" - 21"
通用尺寸表

洗滌資信:

 • 溫和洗滌循環
 • 同色系洗
 • 全面洗滌
 • 遠離火源

Washing information | Gym Aesthetics